Vantaalla eläinten hyvinvointiin pitää panostaa

26.5.2021

Eläinystävä on monelle tärkeä piristys sekä osa arkea ja perhettä. Lemmikki voi myös edistää terveyttä ja tutkitusti lemmikin hoivaaminen laskee stressitasoa. Lemmikkien merkitys ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille on nykytiedon mukaan kiistaton. 

Koronan aikana lemmikkien hankinta on lisääntynyt merkittävästi. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen ja sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen on monella herättänyt haaveet omasta eläinystävästä. Valitettavasti myös eläinsuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt. Lemmikkiä hankkiessa olisikin tärkeää huomioida se, että eläimestä huolehtiminen vaatii vahvaa sitoutumista läpi lemmikin elämän.

Kissojen ystävänä erityinen huoleni kohdistuu kissoihin kohdistuviin laiminlyönteihin. Suomessa hylätään arviolta 20 000 kissaa vuodessa. Tunnistusmerkintä mikrosirulla on luotettava ja toimiva tapa tunnistaa kissa sekä löytää sen omistaja.

Kissojen tunnistusmerkintä säästää eläinsuojelun resursseja eläinten kärsimyksen vähentämisen lisäksi. Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) selvityksestä ilmenee, että löytöeläimet aiheuttavat koko maassa arviolta 5,8 miljoonan euron kulut vuodessa (17 000 e/kunta). Löytökissojen lisäksi kustannuksia aiheuttavat ne lukuisat kissat, joita vuosittain lopetetaan suoraan löytöpaikalle valvontaeläinlääkärien toimesta.

Kissoja myös katoaa ja osa kuolee onnettomuuksiin liikkuessaan vapaana. Vapaana olevat kissat saattavat myös tappaa uhanalaisia eläinlajeja ja erityisesti tästä koituu ongelmia pesimäaikaan.

On hienoa, että kissakriisi kansalaisaloite keräsi nopeasti tarvittavat yli 50 000 kannatusiloitusta ja eteni eduskuntaan tänä keväänä. Aloitteessa vaaditaan kissakriisiä hallintaan säätämällä laissa kissojen lisäännyttämisestä sekä tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Nämä toimet lisäisivät kissojen hyvinvointia, vapauttaisivat eläinsuojelun resursseja muihin tehtäviin ja vaikuttaisivat suotuisasti kuntatalouteen.

Tärkeä osa sivistystä ja hyvinvointiyhteiskuntaa on se, että myös eläimistä pidetään hyvää huolta. On välttämätöntä, että kunnilla on riittävät voimavarat ja edellytykset laadukkaalle toiminnalle eläinsuojelutyössä. On tärkeää, että Vantaalla eläinsuojeluyhdistysten toimintaa tuetaan ja kasvaneeseen työmäärään suunnataan riittävästi tukea.

Aloitteestani Vantaan Kokoomusnaiset tekivät keväällä 2020 puoluekokousaloitteen kissojen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin velvoittavuudesta laissa säädettäväksi. Puoluekokous hyväksyi aloitteemme ja tämän myötä asiasta tuli kokoomuksen virallinen kanta. Aloitteen mukaan kokoomus toimii siten, että eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä säädetään laissa kissojen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin velvoittavuudesta. Hallituksen esityksen eläinten hyvinvointilaiksi on määrä edetä eduskuntaan syksyllä 2021. On tärkeää, että kissat saavat ansaitsemansa pykälät esityksessä.

Sina Nordman 
Kuntavaaliehdokas Vantaalla