Naisen euro Vantaalla 85 senttiä - Blogikirjoitus Carita Orlando

18.4.2016

Blogikirjoitus Carita Orlando

http://www.caritaorlando.fi/blogpost.aspx?b=Henkil%C3%B6st%C3%B6kertomus

Olen todella iloinen siitä, että vuosi sitten tekemäni aloite vaikutti näin nopeasti. Viime vuoden henkilöstökertomuksessa oli todettu, että naisten euro oli Vantaalla 84 senttiä. Tätä tosiasiaa ei oltu selvitetty sen enempää. Vaikutti siltä kuin olisi aivan normaalia todeta, että kuinka paljon pienempi palkka on, jos sattuu olemaan nainen. Tein siis aloitteen siitä, että tätä eroa pitää selvittää ja henkilöstökertomuksessa selittää. Aloitteeseeni suhtauduttiin vakavasti ja tänä vuonna henkilöstökertomuksessa on selkeästi avattu syyt naisten pienempään palkkatasoon. Pääosin syynä ovat työmarkkinoiden segregaatio ja vanhempainvapaiden epätasainen jakautuminen.Tänä vuonna naisen euro Vantaalla on 85 senttiä.

Suomessa työmarkkinat ovat olleet vuosikymmeniä poikkeuksellisen jakautuneet naisten ja miesten ammatteihin eikä siinä näy vieläkään muutosta. Sama näkyy myös palkkauksessa.

Vanhempainvapaita käyttävät lähes yksinomaan äidit. 97 %:ssa perheistä tehdään päätös, että kotiin jää äiti. Pitkät poissaolot työelämästä heikentävät naisten työmarkkina-asemaa sekä ura- ja palkkakehitystä.  Naisten eläkkeet ovat keskimäärin miehiä huomattavasti pienempiä johtuen työuran pituudesta ja urakehityksestä sekä palkkaerosta. Palkkaerojen kaventaminen tulee ottaa vakavasti. Vantaa on sen kokoinen työnantaja, että sillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. 

Se mitä mitataan ja se mitä seurataan, tulee näkyväksi. Esimerkiksi tunnusluvuissa on seurattu naisten osuutta johtotehtävissä. Se onkin noussut viimeisen neljän vuoden aikana 43,5 prosentista 50 prosenttiin. Ehdotan, että jatkossa seurataan myös vanhempainvapaita ja niiden jakautumista naisten ja miesten kesken. Näin saamme näkyväksi sen miten epätasaisesti perhevapaat tällä hetkellä jakautuvat ja miten ne tulevaisuudessa kehittyvät.