Kokoomusedustajat Sarkomaa ja Lauslahti: Eläkeläisten asumistukileikkauksen lieventäminen viisasta

10.9.2015

tiedote 10.9.15

julkaisuvapaa heti

Kokoomusedustajat Sarkomaa ja Lauslahti: Eläkeläisten asumistukileikkauksen lieventäminen viisasta

Kokoomusedustajat Sari Sarkomaa ja Sanna Lauslahti pitävät viisaana, että hallitus lieventää eläkeläisten asumistukeen kohdistuvaa leikkausta. Hallitus on budjettiriihessä tänään päättänyt, että asumistukeen kohdistuvaa leikkausta lievennetään 30 miljoonalla eurolla. Huojennuksen mallia suunnitellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

"Oli viisasta lieventää pienituloisiin eläkeläisiin kohdistuvia leikkauksia. Teemme edelleen vaikeita päätöksiä, koska haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessakin. Tärkeää kuitenkin on, että voimme keskustella ja löytää ratkaisuja kohtuullistamiseen tässä hetkessä", edustajat kommentoivat.

Hallitusohjelmassa linjattiin, että eläkeläisten asumistuki yhdistetään yleiseen asumistukeen. Yleisen asumistuen määräytymisperusteiden erilaisuudesta johtuen olisi leikkaus vaikuttanut monen eläkeläisen saamaan tukeen jopa yli sadan euron verran. Kokoomukselle on ollut tärkeää löytää asumistukiuudistukseen malli, jolla vältetään kohtuuttomuudet.

"Uskomme, että kohtuullistaminen on helpotus myös tukea saaville vammaisille. Asumistukiuudistuksella ei saa kampata vammaispolitiikan keskeisiä tavoitteita itsenäisestä elämisestä ja osallisuudesta, tätä on vielä seurattava eduskuntakäsittelyssä. Vammaiset voivat saada tukea koko elämänsä eikä heidän tilanteensa ole mahdollistanut varautumista työuran aikana."

Kokoomusedustajat ehdottavat muutosta valtion talousarvion esittämistapaan ja lähettävät terveiset ministereille, että he yhteistyössä valmistelisivat ensi vuoden valtion talousarvioon yleisperusteluihin väestöryhmittäisen arvioinnin budjettimuutosten yhteisvaikutuksista. Sarkomaan ja Lauslahden mielestä on viisasta, että budjettiin tulevien muutosten vaikutukset arvioidaan esimerkiksi yksin asuviin vanhuksiin, vaikeasti vammaisiin sekä lapsiperheisiin. ”Suurten muutosten ja leikkausten aikana on viisasta, että budjetin perusteluissa on momenttikohtaisen tarkastelun lisäksi väestöryhmittäinen tarkastelu ja vaikutusten arviointi. Näin läpivalaistaan päätösten vaikutukset nykyistä paremmin”, edustajat päättävät.

lisätietoja:

 

Sari Sarkomaa

050 511 3033

 

Sanna Lauslahti

050 512 2380