Kokoomuksen Lauslahti ja Virolainen: Koulutusvienti myyntikuntoon kaikilla koulutusasteilla!

8.9.2015

Hallituksen tavoitteena on purkaa koulutusviennin esteet kaikilta koulutusasteilta. Kokoomus on tavoitellut tätä jo pitkään. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti ja Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen kiittelevät ministeriä, että kokonaisuuteen kuuluvat kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Edustajat haluavat rohkaista Ministeri Grahn-Laasosta purkamaan tutkintomyynnin esteitä pikaisesti.

 -       Kyse ei ole nappikaupasta, vaan erittäin merkittävästä liiketoiminta-alueesta. Koulutusviennin arvo on TEKESin selvityksen mukaan 260 miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on nostaa se vuoteen 2018 mennessä 350 miljoonaan, muistuttavat edustajat Lauslahti ja Virolainen.

     Koulutusvienti ei ole yksin tutkintojen myyntiä tai lukukausimaksujen keräämistä. Se pitää sisällään myös mm. oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien myyntiä, joita tutkintomyynti tukee. Pitää muistaa, että tutkintojen myynti ei koske vain korkeakouluja, vaan myös muita koulutusasteita. Esimerkkinä voidaan nostaa esille ammatillisen puolen koulutusvienti. Heillä on paljon osaamista ja halua lähteä maailmalle, mutta tutkintojen myynti ei ole vielä mahdollista.

 -       Nyt pitää pikaisesti mahdollistaa vähintään kokeilut, jotta tutkintovienti saadaan käynnistettyä.  Ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkinnoissa tämä voidaan toteuttaa vaikka heti. Ostajia on ja osaamista on, mutta pykäläesteet ja byrokratiaa on purettava, vaatii edustaja Lauslahti.

 -       Koulutuksen järjestäjille pitäisi antaa mahdollisimman vapaat kädet viennin toteuttamiseen. Tutkintotodistukset tulee voida myöntää tutkintolautakuntia joustavammin eikä tutkintovaatimuksissa voi olla ulkomailla annettavassa koulutuksessa vaateita suomen tai ruotsin kielentaidosta, huomauttaa edustaja Virolainen.

 On hienoa, että tämä hallitus toteuttaa viimein kauan puhutun koulutusviennin esteiden purkamisen. Aikaa ei ole kuitenkaan hukattavaksi, siksi toimenpiteet, eri koulutusasteiden vientipotentiaali huomioiden, tulee tehdä heti hallituskauden kärkeen.

 -       Koulutuskentällä on intoa ja tahtoa lähteä liikkeelle. Maailmalla koulutusmarkkinoiden jako on käynnissä. Liian hitaalla etenemisellä voimme jäädä ulkopuolelle. Suomi tarvitsee jokaisen uuden vientieuron ja niistä syntyvät työpaikat, edustajat päättävät.