Kokoomuksen Sarkomaa ja Lauslahti: Viisasta vauhdittamista vanhuspalvelulain toimeenpanoon

27.11.2014

Kokoomuksen Sarkomaa ja Lauslahti: Viisasta vauhdittamista vanhuspalvelulain toimeenpanoon

tiedote 27.11.

Kokoomuksen kansanedustajat ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Sari Sarkomaa ja Sanna Lauslahti toivovat, että vanhuspalvelulain toimeenpanon arvioinnissa lähdetään muutostarpeita tarkastelemaan ihmislähtöisesti, eikä kaavamaisilla konsteilla. Kiistelyllä asiassa ei päästä eteenpäin.

”Henkilöstöä pitää olla riittävästi, mutta määrä on katsottava hoidon tarpeen ja tukipalveluiden perusteella. Ikääntyneiden vointi voi vaihtua ja henkilökuntaa oltava sen mukaan. Hoitohenkilöstön määrätarpeeseen vaikuttavat ennen kaikkea vanhusten toimintakyky ja henkilökunnan ammattitaito sekä moni muu asia, kuten käytössä olevat tukipalvelut. Vanhuspalvelulaki on paljon muutakin kuin vain henkilömitoitusta”, Sarkomaa ja Lauslahti toteavat.

”Iäkkäiden palvelut ovat parantuneet vanhuspalvelulain tultua voimaan heinäkuussa 2013. Pääsy ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin on nopeutunut. Lisäksi ikäihmisille kohdennettuja päihde- ja mielenterveyspalveluja on lisätty. Tosin tavoite hoitajien vähimmäismäärästä ei toteudu vielä kaikkialla. Tulokset ovat olleet siis myönteisiä, mutta eivät riittäviä.”

”Tosin osa laista on vasta tulossa voimaan ensi vuonna. Vuoden 2015 alusta kunnan on esimerkiksi nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Siksi on syytä vielä katsoa, millaisia vaikutuksia seuraavina vuosina on”, edustajat katsovat.

Kahta asiakasta kohden pitää suositusten mukaan olla yksi hoitaja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan 90 % ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä täyttää tai ylittää 0,5 hoitajan vähimmäistason. Vuonna 2013 se toteutui kahdeksassa kymmenestä yksiköstä.

”Lain henki on kuitenkin vahvasti yksilöiden tarpeista lähtevää. Henkilöstöresursoinnin tulee lähteä toimintakyvyn kautta muodostettavasta tarpeesta. Kaavamaiset mitoitukset eivät huomioi eri tilanteita.”

”Nyt on huolella pohdittava, miten parhaiten edistää vanhuspalvelulain toteutumista. Vanhaan kiistelyyn ei ole varaa, sillä kyse on palveluiden laadusta: ympärivuorokautisessa hoidossa, palveluasumisessa ja kotona.  Menneistä on korkeintaan otettava opiksi ja katsottava mikä nyt on viisainta”, Sarkomaa ja Lauslahti päättävät.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Sanna Lauslahti

050 5122 380