Välkommen till Samlingspartiet i Nylands valkrets!

15.5.2011

På dessa sidor hittar du information om Samlingspartiet i Nylands verksamhet. Det finns nästan hundra olika lokala föreningar överallt i Nyland. Den ihopsamlade församlingen till alla svenkspråkiga medlemmar

Borgerlig samling in Finland. (BiF)Den kan Du kontakta  oss via email bo.gronholm@kolumbus.fi eller heikki.pakarinen@pp.inet.fi