Borgerlig samling in Finland. (BiF)

15.2.2011

På dessa sidor hittar du information om Samlingspartiet i Nylands verksamhet.

Välkommen till Samlingspartiet i Nylands län.

På dessa sidor hittar du information om Samlingspartiet i Nylands verksamhet.
Det finns nästan hundra olika lokala föreningar överallt i Nyland.
Den ihopsamlade f'örsamlingen till alla svenkspråkiga medlemmar är

Borgerlig samling in Finland. (BiF)Den kan Du kontakta  oss via email bo.gronholm@kolumbus.fi eller heikki.pakarinen@pp.inet.fi