Tavoitteet

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry on aktiivinen Kokoomusyhdistys, jonka tavoitteena on naisten kiinnostuksen lisääminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kannustaminen aktiiviseen vaikuttamiseen.

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaisille on kuntatasolla päätöksenteossa tärkeää palvelujemme laatu ja riittävyys. Naiset voivat päättäjinä tuoda esiin uusia näkökulmia. Kotikuntiemme turvallisuus ja kodikkuus ovat meille tärkeitä tavoitteita, joiden puolesta haluamme päättäjinä tehdä työtä.

Ympäristö

Kuntalaisten yksilölliset tarpeet on huomioitava kaavoituksessa, rakentamismääräyksissä ja rakennusluvissa. Keski-Uudenmaan kaunista maisemaa on matkailussa hyödynnettävä.

Lapset

Perheiden on voitava valita lastenhoidon järjestämistapa erilaisista vaihtoehdoista. Kotityön täytyy saada sille kuuluva arvo, myös kunnallinen päivähoito on hyvä vaihtoehto.

Ikäihmiset

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry kantaa huolta vanhustenhoidosta. Vanhusten hoidon on oltava eettisesti kestävää. Vanhusten hoito edellyttää arvomuutosta, jotta voimme taata yhä lisääntyvälle joukolle tyydyttävän ja arvokkaan loppuelämän. 

Terveys

Terveyskeskuksen palvelun on oltava sekä asiallista, että ystävällistä. Terveyspalvelujen on oltava helposti saavutettavissa. Lasten varhaiskuntoutukseen on kiinnitettävä huomiota.

Sivistys

Kunnan on taattava koululaisten perusopetuksen taso ja toimintaedellytykset.

Yrittäjyys

Pienyrittäjyyteen pitää kannustaa yhä enemmän tulevaisuudessa.

Nuoriso

Kuntien tulee tukea nuorisotyötä ja huumeiden vastaista työtä. Virikkeellinen nuorisotyö edistää osaltaan nuorison tervettä kasvamista aikuisikään ja vastuulliseen vanhemmuuteen.

Politiikka

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry haluaa olla mukana tekemässä sellaista kunnallispolitiikkaa, joka on kuntalaista lähellä ja helposti saavutettavissa. Toiminnassamme haluamme edistää kokoomuslaista ajattelua, yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta. Edustamme perinteisiä arvoja ja arvostamme yksilöä, perhettä ja kuntalaisten yritteliäisyyttä. Haluamme, että kuntamme voi tarjota kuntalaiselle palveluja kaikissa elämänvaiheissa. Toivomme, että toimintamme kautta naiset enenevässä määrin alkaisivat tuntea kiinnostusta kunnallispolitiikkaa kohtaan. Toivomme, että kuntalaiset oppivat tuntemaan vaikutusmahdollisuutensa ja ryhtyisivät niitä aktiivisesti käyttämään.