Kotoutumisen kulmakivet

Syyskokouksen julkilausuma 19.11.

Kotoutumisen kulmakivet

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry:n mielestä maahamme tänä vuonna saapuneiden ja saapuvien turvapaikanhakijoiden sekä muiden maahanmuuttajien kotoutumiseen on löydettävä uusia ja tehokkaita keinoja.

Kotoutumisen perustana uudessa maassa ja kulttuurissa on aina paikallisen kielen oppiminen. Kieliopetus ja siten kotoutumisprosessi tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti henkilön saavuttua maahan. Kielenopetukseen tulee myös integroida heti alusta alkaen yhteiskunnalliset taidot ja kulttuurin tuntemus. Useimmat maahantulijat ovat kiinnostuneita maastamme ja sen tavoista ja haluavat tulla osaksi yhteiskuntaamme. He haluavat tutustua maahamme ja sen asukkaisiin. Yhteinen kieli, vaikka kuinka alkeistasolla, auttaa myös tässä.

Useimmille maahanmuuttajille maamme kulttuuri ja toimintatavat ovat hyvin vieraita. On meidän tehtävänämme antaa heille totuudenmukainen kuva siitä, miten asiat toimivat, millaisia sääntöjä sekä tapoja meillä on ja miten he voivat osallistua täysivaltaisina jäseninä yhteiskuntamme jokapäiväiseen elämään.

Mitä nopeammin uudet maahanmuuttajat pääsevät koulutukseen tai työelämään, sitä nopeammin he voivat alkaa rakentaa uutta elämää maassamme. Tässä prosessissa auttaa puolestaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ammatilliset koulutukset, joissa tuetaan opiskelijaa kielen kanssa. Jotta maahanmuuttaja saavuttaa kielitaitotason, jota vaaditaan tällä hetkellä ammatillisiin opintoihin, tulee hänen useimmiten opiskella suomen kieltä useamman vuoden ajan. Nämä kaksi tulisi yhdistää niin, että maahanmuuttaja voi opiskella ammattia ja suomen kieltä samanaikaisesti.

Kotoutuminen ei tarkoita oman kulttuurin ja arvomaailman hylkäämistä, vaan uuden oppimista ja omaksumista niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. Uudenmaan Kokoomusnaisten mielestä hyvä ja arvokas elämä uudessa maassa tarkoittaa sitä, että voi ja saa osallistua yhteiskunnallisiin asioihin omien taitojensa ja halunsa mukaisesti.

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry

Lisätietoja    

Carita Orlando                                         Taru Liira

puheenjohtaja                                           varapuheenjohtaja

puh 040 544 5519                                    puh 0405878286

carita@orlando.fi                                     taru.liira@gmail.com