Vanhuspalveluihin inhimillisyyttä, läsnäoloa ja läheisyyttä

Vanhuspalveluihin inhimillisyyttä, läsnäoloa ja läheisyyttä

Vanhusten huollon ja monen ikääntyvän ihmisenkin tavoitteena on, että ikäihmiset saisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää, että vanhukset saavat kotonaan oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoivan, huolenpidon ja hoidon. Näin ei nyt ole.

Käytössä olevat toimintakyvyn mittarit eivät ota riittävän laajasti huomioon ikääntyneiden tarpeita ja arjesta selviytymisen ongelmia. Palveluiden saatavuudesta ja jatkuvuudesta ei ole takeita edes silloin, kun tiukin kriteerein tehty palvelutarpeen selvitys niitä edellyttää. Työntekijät vaihtuvat usein, hoitajien kotikäynnit ovat kiireisiä eikä heillä ole aikaa vanhuksen aitoon kohtaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Sosiaalisten suhteiden puute ja yksinäisyys sekä eläkkeen pienuus ovatkin kyselyiden mukaan ikäihmisten suurimpia huolenaiheita. Osalla vanhoista ihmisistä yksinäisyyden ja turvattomuuden tunne sekä hoidon puutteet johtavat masennukseen. Liikuntakyvyttömät ja huonokuntoiset vanhukset saattavat kokea, että heidät on suljettu omaan kotiinsa, josta ei ole poispääsyä.

Yksin elävän vanhuksen seuran ja juttelun tarvetta on vaikea tyydyttää pelkästään ammattihenkilöstön avulla, mutta kotipalveluhenkilöstö voi asenteillaan ja toimintatavoillaan vaikuttaa siihen, että vanhus kokee tulleensa inhimillisesti kohdelluksi. Kuntien pitäisi myös aktiivisesti edistää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Kaikilla vanhuksilla ei ole omalla paikkakunnalla lapsia tai lastenlapsia, muita sukulaisia tai ystäviä juttuseuraksi.

Uudenmaan Kokoomusnaiset edellyttävät,  

-          että jokainen Uudenmaan kunta järjestää nyt ja tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalvelut ikääntyneille asukkailleen laadukkaina ja heidän tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisina ja riittävinä kuten vanhuspalvelulaki velvoittaa,

-          että yksikään vanhus ei joudu asumaan kotonaan epäinhimillisen pitkään yksin, liikuntakyvyttömänä ja hyvin huonokuntoisena,

-          että vanhuspalvelulakiin kirjattu arvokas elämä ei jää kuolleeksi kirjaimeksi.

 

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry

Carita Orlando, puheenjohtaja

carita@orlando.fi