Syrjäytymisen ehkäisy aloitettava riittävän ajoissa

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry:n kannanotto: Syrjäytymisen ehkäisy aloitettava riittävän ajoissa
 

Julkaisuvapaa 8.10.2014

Suurin osa nuoristamme voi hyvin, mutta syrjäytyneelle vähemmistölle on kasaantunut yhä vaikeampaa ja moniongelmaisempaa pahoinvointia.  Syrjäytyminen on helposti periytyvää, sillä nyt syrjäytyneinä olevien nuorten vanhemmista noin puolet on itsekin ulkopuolisia tai työttömiä. Heikot kotiolot jättävät lapset selviytymään ilman vanhemman antamaa tukea.

Ihmisen väitetään heijastelevan lapsuuden ihmissuhteita myöhemmissä ihmissuhteissaan. Pääpaino syrjäytymisen ehkäisyssä tämän ajatuksen nojalla tulisi olla hyvin varhaisissa vaiheissa. Valitettavasti palvelut tulevat usein liian myöhään tai liian monen lähetteen tai luukun kautta.

Varhaiskasvatuksen palvelujen on havaittu olevan kustannusvaikuttavia keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä etenkin huono-osaisten perheiden kohdalla. Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksella pyritään tukemaan lasten koteja kasvatustehtävässään ja edistämään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehittymistä. Se toimii tehokkaasti lapsen oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisijänä ja on avainasemassa lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä.

Kuntien tulee pitää huolta siitä, että varhaiskasvatuksen resurssit ovat riittävät ja varhaiskasvatuksen lisäksi perhe- ja nuorisoneuvolat ovat helposti ja nopeasti perheen, nuoren tai nuoren lähimmäisen saavutettavissa.  Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä tulee kehittää ja riskiperheiden pääsy perhetyön piiriin pitää olla varmistettu.  Ennaltaehkäisevänä mallina ns. hyvinvointineuvola mahdollistaisi avun saamisen oikea-aikaisesti ja tarpeeksi ajoissa. Tavoitteena tulee olla erityistä tukea tarvitsevien perheiden varhainen tunnistaminen ja auttaminen.

Metropolialueen SOTE-ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueellinen eriarvoistuminen ja muodostaa sellainen palvelurakenne mikä nostaa ehkäisevän ja terveyttä edistävän palvelun korjaavan palvelun edelle.

Todennäköisesti viranomaisverkostolla on usein tiedossa syrjäytymisen riskissä olevat perheet. Mitä varhaisemmassa vaiheessa perhettä ja lasta tuetaan, sitä helpompi syrjäytymistä on mahdollista pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tehokas apu pitäisi olla saatavilla ennen kuin ongelmat jo kasautuvat.

Lisätietoja

Carita Orlando
puheenjohtaja                                                                                     
carita.orlando@orlando.fi                                  
puh. 040 544 5519