Perheet tulee huomioida kokonaisuutena sote-ratkaisussa

Perheet tulee huomioida kokonaisuutena sote-ratkaisussa

Julkilausuma 19.11.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Jatkossa ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista ja kuntouttavista palveluista vastataan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Uudenmaan Kokoomusnaiset vaativat, että uudistuksessa huomioidaan paremmin perheet kokonaisuutena. Tähän asti on perusterveydenhuolto hajautunut niin, että työssäkäyvät vanhemmat on hoidettu työterveyshuollon puitteissa ja lapset joko paikallisella terveysasemalla tai yksityisellä lääkäriasemalla. Kun vanhempien työpaikka on vaihtunut, on myös työterveyshuollon lääkäriasema tai lääkäri usein myös vaihtunut. Työttömyyden kohdatessa on terveydenhuolto siirtynyt terveysasemalle.

Terveydenhuollon siirtyessä paikasta toiseen menetetään usein myös historiatietojen siirto eikä perheen tiedot ole kokonaisuutena käsiteltävissä. Tulevaisuudessa käytettävissä tulisi vihdoinkin olla yhteiset potilastietojen arkistoinnit.

Perheen kannalta perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämistavalla on suuri merkitys. Perhe on kokonaisuus ja perheen olosuhteet ja tilanteet vaikuttavat kaikkiin perheenjäseniin.

Viimeaikaisten puolison tai lasten surmien yhteydessä on usein vaadittu perheelle parempaa tukea. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä pitää järjestelmään rakentaa toimintamalli koko perhettä tai kotitaloutta tukevaksi. Kun yksi perheenjäsen voi huonosti, fyysisesti tai psyykkisesti, kärsii siitä usein koko perhe. Siksi tarvitaan erityistä panostusta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen puuttumiseen nimenomaan perhetasolla. Tämä edellyttää suoraa lähipalvelujen saamista,  jossa on huomioitu sosiaali-ja terveyspalvelujen lisäksi lapsen toimintaympäristöt;  päiväkoti ja koulu.

Uudenmaan Kokoomusnaiset vaatii, että perheen perusterveydenhuollon yhtenäisyys otetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa entistä paremmin huomioon. Palvelujen järjestämistä perheittäin ja perhelääkäripalvelun käyttöönottoa tulee edistää.

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry

Lisätietoja
Carita Orlando
puheenjohtaja
puh 040 544 5519
carita@orlando.fi