Ei uutta järjestelmää toimivan tilalle, lapsilisien leikkauspäätös on peruttava.

Ei uutta järjestelmää toimivan tilalle, lapsilisien leikkauspäätös on peruttava.

On täysin resurssien hukkaamista rakentaa uusi verovähennysjärjestelmä vanhan ja toimivan lapsilisäjärjestelmän rinnalle.

Maaliskuun kehysriihessä päätettiin leikata lapsilisiä euromääräisesti jokaiselta. Moni kiirehti moittimaan päätöstä tasaleikkauksesta ja vaati, että leikkaus olisi pitänyt kohdistua vain rikkaisiin. Myös lapsilisien korotusta ehdotettiin ja niiden asettamisesta verotettavaksi tuloksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että lapsilisät ovat tulonsiirto kaikille lapsiperheille. Lapsilisillä ei ole tarkoitus tasata tuloja rikkaiden ja köyhien välillä.

Lapsilisien verotus ei ole hyvä ajatus, vaikka siltä saattaa ensi kuulemalta tuntua. Mikäli lapsilisiä verotettaisiin ansiotulona, työttömän ja erityisesti perusturvalla olevan työttömän saama lapsilisä olisi pienempi kuin palkansaajan lapsilisä. Lisäksi veroratkaisu ei KELAn sivuilta löytyvän simuloinnin mukaan tasoita tuloeroja, vaan vaikuttaa pikemminkin päinvastoin. Myös eri kuntaveroista johtuen lapsilisien suuruus vaihtelisi sen mukaan missä kunnassa asuu.

Kesän minihallitusneuvotteluissa päätetyssä erillisessä lapsiperheiden verovähennyksessä on samankaltaisia ongelmia. Toimeentulotukea saavat eivät hyödy verovähennyksestä. Selkeä tilille maksettava lapsilisä on myös erillistä vähennystä helpompi ymmärtää ja nopeammin pienituloisen perheen käytettävissä. Uutta järjestelmää ei kannata rakentaa vanhan toimivan rinnalle.

Lapsilisän ostovoima on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut 21 prosenttia. Lapsilisien leikkaukset vaikeuttavat pienituloisten asemaa ja lisäävät lapsiköyhyyttä. Ehkä nyt pitäisi myöntää virhe joka maaliskuun kehysriihessä tehtiin. Sen sijaan, että tehdään erillinen verovähennys, pitäisi leikkauspäätös perua kokonaan.

 

Lisätietoja Carita Orlando, Uudenmaan Kokoomusnaisten puheenjohtaja
puh 040 5445519, carita@orlando.fi