Vanhusten hyvinvointi tarvitsee vapaaehtoisia täydentämään virallista hoivaa

Uudenmaan Kokoomusnaiset ry 7.10.2013

 

Vanhusten hyvinvointi tarvitsee vapaaehtoisia täydentämään virallista hoivaa

 

Yli kolmasosa 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kokee itsensä yksinäisiksi, naiset useammin kuin miehet. Etenkin kotonaan yksin asuvat vanhukset voivat jäädä lähes täysin vaille toisen ihmisen seuraa. Uudenmaan Kokoomusnaisten hallitus haluaisikin parantaa yksin asuvien vanhusten mahdollisuutta sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustamalla ihmisiä vapaaehtoistoimintaan vanhusten hyväksi.

 

Kunnon huonontuessa vanhuksen omat voimat eivät enää riitä erilaisiin tilaisuuksiin osallistumiseen. Kaikilla vanhuksilla ei myöskään ole lähisukulaisia tukenaan ja apunaan. Kun kunnat ovat supistaneet henkilöstön määrän kotihoidossa minimiin, ammattiauttajien aika ei enää riitä vanhuksen aitoon kohtaamiseen. Tästä seuraa, että vapaaehtoisista auttajista on tullut vanhustenhuollolle voimavara, jota ilman emme selviäisi.

Vapaaehtoiset kuuntelevat, ovat vanhuksille ystävänä ja kahvittelu- ja juttuseurana sekä auttavat käytännön askareissa ja asioissa. Lisäksi he varmistavat ikäihmisten ulospääsyä ja virikkeellistä toimintaa. Näin vapaaehtoiset täydentävät virallista hoivaa.

 

Monet vapaaehtoiset, joista suuri osa on itsekin jo täyttänyt 65 vuotta, kokevat saavansa vapaaehtoistoiminnasta sisältöä myös omaan elämäänsä. He saavat hyvän mielen ja tuntevat olevansa tarpeellisia. Vapaaehtoiset tuntevat myös olevansa mukana muovaamassa maailmasta inhimillisempää paikkaa. Kun vapaaehtoistyötä tekee nyt kolmasosa suomalaisista, toinen kolmasosa lähtisi mukaan, jos joku pyytäisi.

 

Vapaaehtoistoiminta ei pyöri itsestään. Jonkin tahon on saatettava yhteen tuen ja avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoiset auttajat. Meillä Suomessa vapaaehtoistyön organisointi on pitkälti järjestöjen, yhdistysten ja seurojen varassa.

 

Kun vapaaehtoistoiminnalla on sosiaalisen merkityksensä lisäksi kunnille suuri taloudellinen merkitys, Uudenmaan kokoomusnaiset esittävät,

- että Uudenmaan kunnat ryhtyvät nykyistä aktiivisemmin koordinoimaan vanhuksia tukevaa vapaaehtoistoimintaa Vantaan ja Järvenpään kaupunkien tapaan,

- että kunnissa lähdetään aktivoimaan asukkaita vapaaehtoistoimintaan.

 

Lisätietoja Carita Orlando puheenjohtaja Uudenmaan Kokoomusnaiset ry

carita@orlando.fi, puh 040 544 5519

 

Heidi Toikkanen järjestösihteeri Uudenmaan Kokoomusnaiset ry heidi.toikkanen@kokoomusnaiset.fi, puh 045 10 77 494