Työn tekeminen pitää aina olla kannattavaa!

Uudenmaan Kokoomusnaiset

Kevätkokouksen julkilausuma 4.4.2013

Työn tekeminen pitää aina olla kannattavaa

Olemme tottuneet ajattelemaan, että elämä menee tiettyä rataa pitkin suunnitellusti ja suunnitelmallisesti. Ensin opiskellaan ja sen jälkeen mennään kokopäivätöihin, josta jäädään sitten eläkkeelle. Jossain välissä tehdään lapset ja hoidetaan niitä kotona muutaman vuoden ajan. Jos jostain syystä joutuu työttömäksi, ollaan sitten työttömänä ja saadaan työttömyyskorvausta, kunnes löytyy töitä uudestaan.

Näin se ei vain enää mene. Työelämä on suuren murroksen edessä. Yhä enemmän, elämän erilaiset tilanteet sekoittuvat ja työntekeminen on joko omasta tahdosta tai pakottavasta tilanteesta johtuen osa-aikaista tai sitä tehdään pätkissä. Lisäksi työntekijän ja yrittäjän roolit sekoittuvat tulevaisuudessa yhä useammin.

Valitettavasti työn vastaanottaminen ei aina ole kannattavaa tai ainakin moni laskelmoi työn vastaanottamisen vaikutusta omiin ja perheen tuloihin. Opiskelijoille on annettu tarkat rajat siitä, miten paljon saa ansaita opiskelujen ohessa, jottei se vaikuta opintotukeen. Pienten lasten vanhemmat joutuvat päättämään lasten hoitojärjestelyt rahallisen arvon, ei lapsen ja perheen hyvinvoinnin, perusteella. Se hoitaako lasta äiti, isä vai päiväkoti määräytyy usein sen mukaan, mikä on taloudellisesti kannattavinta.

Työtön ei voi vastaanottaa pätkätyötä ja liian usein osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Joskus joutuu yllättäen yrittäjäksi ja tarjoamaan työtä entiselle työnantajalleen, työsuhdeturva poistuu ja sairaus- ja loma-ajan ansiot pitää pystyä ennakoimaan. Yrittäjästä takaisin työntekijäksi tai työttömäksi siirtyminen on usein vaikeaa.

Uudenmaan Kokoomusnaisten mielestä työn sovittamista kulloiseenkin elämäntilanteeseen pitää uudistaa. Työelämän muodot monipuolistuvat ja se tuo mukanaan haasteita. Työnantaja- ja työntekijäliittojen tulisi käydä keskustelua siitä, miten ja millä ehdoilla työntekemistä pätkissä ja osa-aikaisesti voitaisiin kehittää. Jokaisessa lakimuutoksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, millainen vaikutus sillä on työllistymiseen ja työllistämiseen. Kaikkien hallinnonalojen tulisi toimia aktiivisesti erilaisten loukkujen poistamiseksi ja työllistymisen helpottamiseksi. Lyhyiden työsuhteiden, osa-aikaisen työn ja erilaisten työmuotojen arvostusta pitää pyrkiä lisäämään.  

Lisätietoja

Carita Orlando, puheenjohtaja
Uudenmaan Kokoomusnaiset ry.
puh. 040-544 5519
carita@orlando.fi