Naisenergiaa käytössä vajaateholla

JULKILAUSUMA

5.10.2012

Uudenmaan Kokoomusnaisten hallitus vaatii, että puolueet entistä paremmin tunnistavat ja tunnustavat naisten monipuolisen osaamisen sekä hyödyntävät sitä. Naisten vähäisempi edustus puolueiden tärkeimmissä elimissä ei johdu naisten osaamattomuudesta. Naiset saattavat kuitenkin miehiä herkemmin arastella vaativiin tehtäviin siirtymistä.

Uudenmaan Kokoomusnaisten mielestä pitäisi avoimesti pohtia, miksi poliittiset johtotehtävät näyttävät, niin paikallis- kuin valtakunnantasollakin, keskittyvän miehille. Naiset esimerkiksi käyttävät kuntapalveluja miehiä enemmän, mutta miehiä harvemmin ovat niistä päättämässä. Onko niin, etteivät naiset rohkene riittävässä määrin tuoda esiin omia mielipiteitään ja näkemyksiään vai eikö naisia kuunnella?

Poliittisilla naisjärjestöillä on erittäin tärkeä tehtävä. Ne tarjoavat vertaistukea naisille, jotka edelleen kokevat perinteiset sukupuoliroolit painostavina. On mietittävä keinoja, joilla voimme saada kaiken – myös naisten - osaamisen käyttöömme yhteiskunnan ja vaativien työelämätehtävien kehittämiseksi. Työikäisen väestön määrä laskee koko ajan, joten hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen tarvitaan kaikkia.

 

Lisätietoja:
Hanna Kiljunen, puheenjohtaja
0505335428
Erika Granfelt, järjestösihteeri
0458667955