Kokoomusnaisten Toivakka: Joka kuntaan lähisuhdeväkivallan vastainen toimintaohjelma

KANNANOTTO

12.6.2012

Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka haluaa jokaiseen kuntaan lähisuhdeväkivallan vastaisen toimintaohjelman. Toivakka muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta on kansanterveydellinen, sosiaalinen ja inhimillinen ongelma Suomessa, johon uhrien on vaikea saada apua. Tutkimuksen mukaan joka viides parisuhteessa elävä nainen on kokenut väkivaltaa oman puolisonsa taholta.

”Lähisuhdeväkivallan uhreille ei ole tarjolla riittävästi palveluja ja vastuut palveluiden järjestämisestä ovat epäselviä. Tarvitsemme jokaiseen kuntaan lähisuhdeväkivallan vastaisen ohjelman, jossa määritellään selkeästi kunkin viranomaisen vastuut ja tarvittavat palvelut,” sanoo Toivakka.

Kokoomusnaisten Toivakka muistuttaa, että väkivallalla on suoria ja pitkäkestoisia vaikutuksia uhrin ja perheen muiden jäsenten terveyteen. Terveydellisten ja sosiaalisten haittojen lisäksi väkivallasta aiheutuu uhrille, perheille ja yhteiskunnalle mittavia kustannuksia. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan väkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvat kulut ovat jopa 91 miljoonaa euroa vuodessa.

”Lähisuhdeväkivaltaan on aika puuttua luomalla pysyviä rakenteita perheiden ja koko yhteiskuntarauhan turvaksi. Väkivallan ehkäisy ei voi jatkossa enää olla vain hankkeiden ja innostuneiden kansalaisten varassa vaan tarvitaan pysyviä väkivaltaa ehkäiseviä ja väkivallan uhrien auttamiseen tarkoitettuja tukipalveluja. Nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on valtakunnallisestikin lähtemässä käyntiin, on ajankohta myös lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevien palveluiden kehittämiseksi oikea,” Toivakka sanoo.

 

Lisätietoja:

Lenita Toivakka, puheenjohtaja

050-5122928