Kokoomusnaisten Toivakka: Ikärasismi uhka työurien pidentämiselle

Kokoomusnaisten Toivakka pitää eläkeiän nostoa välttämättömänä keinona
pidentää työuria. Toivakka muistuttaa, että ihmiset elävät nykyään
kauemmin ja terveempinä kuin ennen. Toivakka on kuitenkin huolissaan
työmarkkinoilla esiintyvästä ikärasismista, jossa täysin työkykyiset ja
työhaluiset ihmiset joutuvat työuraltaan pois aiemmin kuin haluaisivat.

”Monet joutuvat liian usein työuraltaan pois ennen aikojaan
työttömyyseläkeputkeen. Tämä kehitys pitää pysäyttää ja tukea työurien
jatkumista. Työelämän tulee erilaisilla uudelleen järjestelyillä tukea
työurien jatkumista eläkeikään asti,” vaatii Kokoomusnaisten Toivakka.

Toivakka on iloinen, että työmarkkinajärjestötkin ovat nyt ottaneet esille
eläkeiän nostamisen osana työurien pidentämistä. Toivakka näkee kuitenkin,
että pelkkä mekaaninen eläkeiän nostaminen ei yksinään ratkaise ongelmaa
vaan päähuomio tulee kohdentaa siihen, miten työikäisten työuria
pidennettäisiin niiden alku- ja keskikohdasta.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka
puheenojohtaja
Kokoomuksen Naisten Liitto ry

050-5122928
lenita.toivakka@eduskunta.fi