Kokoomusnaisten Toivakka: Hyvä veli-verkostojen aika on ohi

KANNANOTTO

19.10.2012

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka pitää huolestuttavana sitä, että lähes 40 prosenttia nykyisistä valtuutetuista kokee salaisten ja epäterveiden hyvä veli -verkostojen vaikuttavan yhä kunnallispolitiikassa. Asia selviää Vihreän Langan teettämästä kyselystä valtuutetuille. Toivakka muistuttaa, että erityisesti monet naiset jättävät kunnallispoliittisen uransa kesken yhden tai kahden valtuustokauden jälkeen.

”Suljetut sisäpiirit ovat päätöksenteossa epäterve merkki. Aito mahdollisuus vaikuttaa päätettäviin asioihin sekä oman kiinnostuksen mukainen eteneminen kunnallispolitiikan tehtävissä kannustaa lähtemään mukaan politiikkaan ja jatkamaan jo aloitettua työtä,” sanoo Toivakka. 

Toivakka muistuttaa, että nykyään monet valtuutetut ilmoittavat avoimesti sidonnaisuuksistaan, jotka voisivat vaikuttaa heidän päätöksentekonsa puolueettomuuteen. Ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Toivakka kannustaakin sekä ehdokkaita että puolueita sopimaan siitä, että jatkossa sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tulisi automaattinen avoimuutta lisäävä tapa.

”Kunnallisen päätöksenteon tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja päätösten perusteluiden kestää päivänvaloa. Vain sillä tavalla luomme luottamusta kunnallisen päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen, mikä on erityisen tärkeää silloin, kun joudutaan tekemään vaikeita ja ikäviäkin päätöksiä,” Toivakka muistuttaa.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka, puheenjohtaja

050-5122928