Aikainen puuttuminen ratkaisevaa syrjäytymisen ehkäisyssä

Lasten syrjäytymisen ehkäisyyn pitäisi tarttua jo varhaiskasvatusvaiheessa ja peruskoulussa, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvä syrjäytymisen ketju saadaan katkaistua. Kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja ei saa heikentää, vaan niitä tulee lisätä. Erityisen tärkeitä ovat koulutuksen nivelvaiheet eli lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksesta kouluun, alakoulusta yläkouluun ja edelleen peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Nivelvaiheissa lapsia ja nuoria voidaan tukea tehokkaalla oppilashuollolla ja sujuvalla tiedonsiirrolla. Koulun toimenpiteiden lisäksi vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.


Tällä hetkellä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneita alle 30-vuotiaita nuoria on noin 50 000 eli yhden kokonaisen ikäluokan verran. Suurin syrjäytymistä aiheuttava tekijä on pitkäaikainen työttömyys. Myös peruskoulun jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen, pitkäaikainen toimeentulotukiasiakkuus ja asunnottomuus sekä näitä seuraava elämänhallinnan pettäminen näkyvät nuorten syrjäytymisenä. Pelkästään Etelä-Suomen läänissä lasketaan tällä hetkellä olevan lähes 10 000 alle 30-vuotiasta pitkäaikaista toimeentulotukiasiakasta.


Uudenmaan Kokoomusnaiset ry vaatii päättäjiä suhtautumaan vakavasti lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Syrjäytymisen ehkäisemisen pitää olla johdonmukaista aina äitiysneuvolasta toisen asteen koulutuksen päättymiseen. Nuorelle itselleen syrjäytyminen on tragedia, joka on estettävä.  Lisäksi jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,1 miljoonaa euroa.
 
Lisätietoja:
Hanna Kiljunen
puheenjohtaja
Uudenmaan Kokoomusnaiset ry
050 533 5428
hanna.kiljunen@elisanet.fi