Kehä III Business highway - Blogikirjoitus Carita Orlando

7.12.2015

Blogikirjoitus Carita Orlando

http://www.caritaorlando.fi/blogpost.aspx?b=Keh%C3%A4%20III

Kehä III 2.vaiheen rakennustöiden päättyminen ja valmistuminen on todella hieno juttu. Ei vain siksi, että Kehä III:n rakennustyöt on saatu valmiiksi, tai siksi, että kaupunkirakenne on kehittynyt ja lentoasemaliikenne on entistä sujuvampaa.  Vaan erityisesti siksi, että Kehä III:n toisen vaiheen valmistuminen on mitä suurimmassa määrin myös elinkeinopoliittinen teko.

Kehä III:lla on erityinen merkitys vantaalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta. Se on keskeisin osa Etelä-Suomen tärkeintä itä-länsi-suuntaista kuljetusväylää ja samalla myös E18-tien vilkkaimmin liikennöity osa. Kehä 3:n läpi kulkeva ajoneuvomäärä on noin 70.000 ajoneuvoa/vrk

Jos Kehä I:stä voisi luonnehtia työssäkäynnin väyläksi, on Kehä III sen lisäksi vielä selkeämmin kaupan ja elinkeinoelämän valtaväylä.

Kehä III:n toisen vaiheen valmistuminen vankistaa Vantaan kaupungin asemaa suomalaisen kaupan pääkaupunkina. Kaupungin saavutettavuus ja liikenteen sujuvuus ovat kertaheitolla parantuneet moninkertaisesti. Ja kun tähän vielä yhdistetään Kehäradan valmistuminen viime kesänä, niin meillä on syy olla ylpeitä kaupunkimme jatkuvasta ja nopeasta kehittymisestä. Vantaa on muuttunut Helsinkiin tukeutuvasta lähiökaupungista vetovoimaiseksi verkostokaupungiksi, missä asuminen, työ ja palvelut kytkeytyvät hyvin toisiinsa.

Sujuvan liikenteen turvin Vantaalle on mahdollista rakentaa entistä enemmän uutta kasvua ja houkutella uutta elinkeinoelämää.

Vantaa ja Vantaalla sijaitsevat yritykset ovat nyt yhtä helposti saavutettavissa niin Tukholmasta, Pietarista kuin Shangaistakin.  Ja toisinpäin. Täältä on helppo lähteä, ulkomaankaupalle ei pitäisi siis olla ainakaan mitään fyysisiä esteitä tai hidasteita.

Toisaalta tulevaisuuden kauppa siirtyy yhä enemmän myös verkkoon. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme yhä enemmän entistä sujuvampaa varastointia ja logistiikka.

Voidaan siis hyvällä syyllä todeta että tämä investointipäätös on ollut erinomainen päätös vantaalaisen kaupan ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Mutta se on sitä myös vantaalaisen veronmaksajan näkökulmasta. Elinvoimaisesta kaupungista hyötyvät ennen kaikkea kaupungin asukkaat.

Kehä III on vantaalaiselle kaupalle  – sekä tukku- että vähittäiskaupalle, mutta myös kuljetukselle, varastoinnille ja logistiikalle – keskeinen kasvun lähde. Kehä III:n varrella on jo pitkään sijainneet erityisesti paljon tilaa vaativat myymälät sekä sisustus- ja autokauppa.

Kehä III onkin noussut suomalaisen kaupan ja elinkeinoelämän näyteikkunaksi. Yhä edelleen suomalainen kauppa äänestää jaloillaan ja hakeutuu sujuvien yhteyksien äärelle, nimenomaan Kehä III:n varrelle Vantaalle. Eikä tälle kehitykselle ole tulevaisuudessa näkyvissä merkittävää muutosta.

Vantaalla käydään kauppaa huomattavasti sen asukkaiden ostovoimaa enemmän. Näihin erikoiskaupan myymälöihin siis virtaa asiakkaita myös naapurikunnista. Alueellisesti eniten kauppaa käydään Aviapoliksen alueella eli pääosin kauppakeskus Jumbossa. Merkittävä rooli on myös Tammiston erikoiskaupan alueella Valimotiellä.

Kehä III:n varresta tulee jatkossakin suurella todennäköisyydellä löytymään useimmat nykyisistä suurista kuluttajamarkkinoiden kauppabrändeistä, mutta myös monet B to B- markkinoiden toimijoista.

Uusimpana ja hyvin kiinnostavana tulokkaana paikkansa Kehä III:n kasvavilla kuluttajamarkkinoilla tulee ottamaan Porttipuistoon toteutuva, maamme ensimmäinen kansainvälinen Outlet-Village joka avaa ovensa muutaman vuoden kuluttua.

Yrittäjien ja elinkeinoelämän on syytä kiittää kaikkia hankkeen toteuttajia – Liikennevirastoa, Vantaan kaupunkia sekä kaikkia rakennustöihin osallistuneita yrityksiä. Ei vain urakan toteuttamisesta vaan senrivakasta toteuttamisesta! Hanke toteutui vuoden etuajassa.

Toivottavasti entistä sujuvammat liikenneyhteydet tuovat menestystä Kehä III:n varrella yritystoimintaansa harjoittaville yrityksille. Tervetuloa myös muille tänne Vantaalle. Vantaalla on hyvä yrittää.